تلخیص تفسیر المیزان
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تلخیص دوره بیست جلدی تفسیر المیزان که جهت بازنگری خدمت علامه طباطبایی داده شد و نزد ایشان ماند تا به لقاء‌الله شتافت واین جزوه مفقود گردید