ماه رجب
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ماه رجب:، خداوند متعال را سپاس فراوان می‌گوییم که روزهای بزرگ خویش در ایام ماه مبارک رجب را به ما عنایت فرمود. یکی از ویژگیهای فراوان این ماه ارتباط روزهای آن با مقام شامخ امامت و ولایت است. همان اصل محکمی که دلایل حقانیت آن چون سدّی استوار و پایدار ریشه در عقل و قرآن و سنت دارد و به ریشه‌های بزرگ دین خدا متصل است. اصلی که اگر از اسلام برداشته یا در نزد فرد، خانواده یا جامعه‌ای سست شود یکی از اساسی‌ترین بنیادهای دین آنان سست شده و به اسلام ضربه می‌زند! در روزهای مناسب این ماه امیدواریم جامعة شیعه که اهل ولایت، محبت، معرفت و اطاعت اولیای خداست به این مسائل عنایت و توجه بیشتری نموده و چون در میوه دادن یک شجرة طیبه، ریشه نقش مهمی دارد به نقش امامت و ولایت و سرشاخه‌های آن که در به ثمر رسیدن و تکامل دین اسلام و اجرای آن در جوامع بشری نقش مهمی دارد توجه بیشتری نماید. از ویژگیهای این دوران این است که پیروان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در ایران حکومت و نظامی بر اساس ولایت تشکیل داده‌اند که همة شیعیان جهان را امیدوار ساخته است. آنان به این امید بسته‌اند که ایران اسلامی با توان و امکاناتی که عنایت صاحبان ولایت به این کشور عنایت فرموده گامهای بلندی در راستای شکوفایی این مکتب از نظر ترویج فرهنگ و شناخت بهتر ابعاد وجودی امامان دین(ع) و تعلیم و تربیت شیعیان و پیروان ائمة اطهار(ع) و اجرای کامل دستورات آن بزرگواران به ویژه حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا له الفداء در ایران و جهان بردارد. تردیدی نیست که در این راستا بیشترین انتظار در مورد ادای این وظیفة‌ بزرگ از مسؤلین و مدیران این نظام است که امکانات، ثمرات و دولت به دست آمده از طریق شجرة طیبه امامت را در حد وسع و توان صرف شکوفایی این ارزش والا نمایند.