نوروز و همراهی با محرومان
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نوروز و همراهی با محرومان ایام آغازین سال نو همیشه ایامی زیبا، دلپذیر و خاطره‌انگیز بوده است اما زیبایی و دلپذیری واقعی در این ایام زمانی است که نوروز با عمل به آداب و دستورات دین جشن گرفته شده و در شادی آن نیز با محرومان شریک و همراه باشند. به عبارت دیگر نوروز باید برای همه عید و شادی‌آفرین باشد نه برای عده‌ای که از تمکن مالی و ثروتی برخوردارند! باید در این ایام نیک و روزهای بهاری از یاد محرومان و مستمندان غافل نبود و به اندازة وسع و توان خود به یاری آنان برخاست تا با یاری حضرت حق و سعی و تلاش، عدالت اجتماعی بر جامعة ما حاکم شود. در این روزها هر انسان مؤمن و خدآباوری باید واقعاً بخواهد و علاقه‌مند باشد که فقر و تهیدستی از جامعه رخت بربسته و مستمندان نیز همانند او چراغ جشن و سرور عید را بتوانند در سرای فقیرانه و در جمع خانوادگی خویش روشن نگه‌دارند و برای تحقق آن باید علاوه بر پرهیز از کبر و غرور نگاهی به زیردستان داشت و از کمک و یاری آنان غافل نبود. بیایید در این ایام با پرهیز از خرید اجناس، میوه‌ها و شیرینی‌های تجملی و گران‌قیمت، در جامعه صف‌شکنی کنید و علاوه بر الگو شدن برای دیگران هزینة این‌گونه تجملات را برای رضای خداوند صرف مستمندان نمایید تا آنان نیز چون شما بتوانند به زندگی خود سامان داده و عید و نوروزی خوش داشته باشند. اگر روزی خواهر با‌ایمانی بتواند از میان لباسهای نو و پاکیزه که برای ایام عید، جشنها و شادیها تهیه کرده تا به اصطلاح از دیگران کمتر نباشد!! یک یا دو دست آن را به دختر یتیم یا فقیری بدهد علاوه بر کسب ارزشی بسیار والا و ارزشمند و آرامش وجدان درون به معنای حقیقی و باطنی‌ در جشن و سرور نوروز شرکت کرده است. خدآباوران باید هر موقعیتی را که جنبة‌ ملی و مردمی دارد با آداب و سنن و فرهنگ خدآباوری بیامیزند تا آداب و رسوم آنان از ظاهر و باطن دینی و اسلامی برخوردار شود و در این ایام نیز با چنین عمل خداپسندانه‌ای هم جشن نوروز را خواهند داشت و هم آن را به گونه‌ای که مورد رضای خداست برگزار کنند تا خیر دنیا و آخرت نصیب آنان شود