بهار، نوروز و یاد تهیدستان
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بهار، نوروز و یاد تهیدستان گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانیـد از بـاد بهـار نسیم رحمت خداوند در روزهای مناسب الهی می‌وزد و در حدیث است: « إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ‏ نَفَحَاتٍ‏ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» یعنی همانا برای حضرت حق است در ایام روزگار شما نسیمهایی که می‌وزد پس شما خویش را در معرض آن نسیمها قرار دهید. اکنون که می‌خواهیم نو بپوشیم، شیرینی و میوه خریداری کرده و تشریفات سفرة هفت‌سین را مهیا کنیم و از نسیم بهاری تنفسی عمیق برگیریم باید به یاد تهیدستان، بدهکاران و آبرومندان، همان کسانی‌که دوست دارند نزد اهل و عیالشان سرافراز و دارا باشند اما مقدورشان نیست، همان کسانی‌که اهل سؤال و تکدی از مردم نیستند و به قول قرآن مجید {لایسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً} باشیم و با این کار در این ایام آبروداری خود را در معرض این نسیم معنوی قرار داده و از آن بهره‌برداری کنیم. اگر سهمی را که می‌خواهیم صرف تجملگرایی و کارهای جنبی مراسم عید کنیم به محرومین و فقرای جامعه اختصاص دهیم تا قدری از حق آنان را ادا کرده باشیم دیگر محروم و فقیری باقی نخواهد ماند. قرآن مجید می‌فرماید: {وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ} یعنی: خدآباوران را در اموالشان حق مشخص و معلومی برای تهیدستان و محرومان جامعه است. ضرب‌المثلی است که سوار از پیاده خبر ندارد. پس چه زیبا خواهد بود بهاری که با یاد تهیدستان و کمک به آنان آغاز شود فقط کافی است مخارج تجمل جامعة مسلمان ما خرج بینوایان شود آنگاه تعدیل مناسبی صورت می‌گیرد و نوروز برای همه، عید و جشن و شادی می‌شود نه فقط برای متمکنین. فرصتهای مناسب برای دریافت عیدیهای معنوی را غنیمت شمارید، به کمک محرومین و فقرا بشتابید و آنان را در شادیهای خود شریک کنید.